top of page
Drs. Rik Roelfzema

Drs. Rik Roelfzema

Mensbeelden

Ze sturen ons denken en gedrag maar vaak onbewust.

Rik Roelfzema (1954) studeerde in Nijmegen filosofie, culturele antropologie, vergelijkende godsdienstwetenschappen en maatschappijgeschiedenis en creativiteitstechnieken in Buffalo USA. Hij is een veelschrijver, schrijft artikelen over zeer uiteenlopende onderwerpen in kranten en tijdschriften. Filosofie, ethiek en psychologie, architectuur, popmuziek, en industrieel design, flirten en liefde zijn de vaakst terugkerende onderwerpen. Ook begeleidt hij mensen die hun relatie nieuw elan willen geven. Op internet wordt hij gerekend tot een van de vier bekendste flirtcoaches van Nederland. Naar aanleiding daarvan heeft over de verschillen tussen mannen en vrouwen korte televisie-impressies gemaakt. Lezingen en coaching over liefde, het zoeken en vinden van een goede relatiepartner zijn een logisch gevolg daarvan.

Gedurende vele decennia heeft hij filosofie, psychologie, beleveniscommunicatie, trendwatching, evenementenindustrie, gespreks- en creativiteitstechnieken en techniekfilosofie [robotica] gedoceerd aan hogere onderwijsinstellingen in Rotterdam en Den Haag. Tijdens die jaren in het onderwijs heeft hij vaak gezien dat studenten de verkeerde opleidingen kiezen doordat ze niet ontdekten en/of niet luisterden naar de eigen passies. De laatste vijftien jaar geeft hij lezingen over en coacht hij leerlingen/studenten in het vinden van dat waar hun gedrevenheid daadwerkelijk naar uitgaat.


Abstract

Ieder mens heeft een mensbeeld, een referentiekader waarmee men de weg vindt in het eigen leven. Dat mensbeeld is ook het uitgangspunt waarmee men zichzelf en anderen beoordeelt. Het woord BEELD ligt dicht tegen verbeelding aan. Het is de bril waardoor we onmiddellijk de wereld zien.

Ons mensbeeld lijkt spontaan en reflectieloos, lijkt als het ware te vanzelfsprekend om er over (na) te denken. Toch is het zeer complex doordat het een samenhangend geheel is van ideeën, verwachtingen, wenselijkheden, ervaringen en vooroordelen ten aanzien van de (andere) mens. Wij ervaren het zelf als een logisch, samenhangend en goed overdacht geheel. Maar omdat iedereen ergens geboren, opgegroeid en onderwezen is, is het onmogelijk dat iemand helemaal de ontwerper van het eigen mensbeeld kan zijn.

Hoe vormt een mens zijn mensbeeld. Allereerst door de manier waarop anderen zich tegenover je gedragen (= het aangeleefde mensbeeld). Ten tweede, door wat mensen tegen je zeggen (= het gesproken mensbeeld). Ten derde door de preken die we in ons leven horen (ouders, leraren etc.) (= het besproken mensbeeld). Ten vierde door wat je allemaal te zien krijgt (= het gevisualiseerde mensbeeld).

Vroeger kenden we de sterke imprint van religieuze, liberale, socialistisch en humanistisch mensbeelden. Tegenwoordig spreken we meer over holistisch, pragmatisch of materialistisch mensbeeld. In dit college zullen we acht mensbeelden ontrafelen. Er zal met behulp van advertenties van o.a. ICT-bedrijven duidelijk gemaakt worden hoe achter het beeldmateriaal onbewust een mensbeeld schuilt dat de werkelijkheid intensief van waarde voorziet maar dat doet zonder dat we ons daarvan bewust zijn. Juist die onbewuste vanzelfsprekendheid van ons reflectieloze mensbeeld vormt ons oordeel over mens en wereld. Het is goed ons dit bewust te zijn opdat we ons voorzichtiger en bewuster gaan gedragen t.o.v. medemens en wereld.


Literatuur

Joep Dohmen, Iemand zijn. ISBN 97 890 263 6197 5 (2022)

R.C. Kwant, Augustijn, Mensbeeld als referentiekader (1986), ISBN: 90 334 9001 3, Acco uitgeverij Amersfoort

R.C. Kwant (1978), Mensbeelden. Filosofie in een pluriforme samenleving, ISBN, 90 140 2115 1, Samsom uitgeverij

Essays van 10 hoogleraren over mensbeeld, Zoeken naar het mensbeeld. Een peiling aan het eind van de 20eeeuw. R.C. Kwant is één van de schrijvers. Alleen 2e-hands verkrijgbaar.

www.rikroelfzema.nl, “Alles over mijn publicaties”bottom of page