top of page
Lucho Rubio Repáraz MA, MSc

Lucho Rubio Repáraz MA, MSc

Aspecten van diversiteit in de samenleving

Lucho Rubio Repáraz (Madrid, 1979) studeerde sociologie aan de Universidad Complutense de Madrid (MA). Aansluitend heeft hij, zowel in Spanje als in Italië, als sociaal-cultureel bemiddelaar gewerkt in de jeugdzorg. Na deze praktische ervaring is hij Migratie, Asiel en Internationale Betrekkingen aan de Universidad Autonoma de Madrid gaan studeren (MSc). Aansluitend heeft hij enkele jaren voor de Gemeente Madrid gewerkt als sociaal-intercultureel bemiddelaar in de zorgsector voor kinderen en vluchtelingen.

In 2008 migreerde Lucho naar Amsterdam. Daar heeft hij, na een periode als sociaal werker in de daklozenopvang en jeugdzorg, tien jaar lang aan sociologie gelieerde vakken gedoceerd aan de Hogeschool Leiden. Maatschappelijke diversiteit, ethiek en onderzoekvaardigheden waren daarin zijn specialiteiten. Binnen het vakgebied diversiteit heeft hij o.a. trainingen ontwikkeld voor het curriculum sociaal werk. Daarnaast is hij hoofdredacteur en mede-auteur van het HBO-studieboek “Diversiteit in de Samenleving" (2020). Momenteel herziet hij de inmiddels 3e druk welke binnenkort zal verschijnen.

Als specialist op het gebied van ethiek en de methodologie van Moreel Beraad was hij tot voor kort gespreksleider en trainer voor het UMC en adviseur bij het College voor de Rechten van de mens. Recent is hij benoemd tot docententrainer en curriculumvernieuwer aan de VU in Amsterdam.


Abstract

Maatschappelijke diversiteit gaat over pluraliteit in de samenleving, over verschillen die, zoals huidskleur en sekse, zichtbaar of, zoals levensbeschouwing en gender, onzichtbaar kunnen zijn. Verschillen tussen mensen kunnen in onderlinge verhoudingen zowel positief als negatief gewaardeerd worden. Twee individuen onderscheiden zich meestal door een heel mix aan grote en kleine variaties, het zijn kenmerken die mede mensbeeld en identiteit vormgeven. Diversiteit is een gegeven en wordt pas problematisch als een bepaald kenmerk of aspect in een bepaalde groep niet welkom is en oorzaak wordt van ongelijkheid zoals vooroordelen, discriminatie, racisme of uitsluiting. Hoewel het begrip discriminatie zowel positief als negatief gebruikt kan worden gaat het er in de maatschappij vooral om hoe in de samenleving met ongewenste verschillen wordt omgegaan. Uitsluiting van personen heeft niet alleen voor de gediscrimineerden maar kan ook voor de samenleving grote negatieve gevolgen hebben.

In dit college zullen de basale begrippen, oorzaken en gevolgen van diversiteit, superdiversiteit, interculturele sensitiviteit, intersectionaliteit inclusie en uitsluiting besproken worden. Verdieping in deze begrippen is ook voor vrijmetselaars belangrijk. Immers, onze maçonnieke beloften van tolerantie, respectvolle en gelijkwaardige omgang met al onze medemensen hebben in vergelijking met de 17e, 18e en 19e eeuw zowel inhoudelijk als in de dagelijkse praktijk een essentieel andere betekenis gekregen. En dat zal één van de onderwerpen zijn dat in deze collegereeks ter sprake zal komen.


Literatuur

Lucho Rubio Repáraz, Siela Ardjasemito-Jethoe, Emilie Rouseau, Diversiteit in de samenleving. ISBN 97 890 232 5678 6

Kauthar Bouchallikht, Zoë Papaikonomou, De inclusie marathon. Over diversiteit en gelijkwaardigheid op de werkvloer. ISBN 97 894 637 2754 9

Joris Luyendijk, De Zeven Vinkjes, ISBN 97 894 932 5667 5


bottom of page