top of page

Collegereeks 2024 (12de jaargang) "Variatie omarmen"

De collegereeks is voor een ieder toegankelijk. Zowel de zondagen als de woensdagavonden zijn openbaar.

Huize Het Oosten

Rubenslaan 1, 3723BM Bilthoven

(dicht bij station, gratis parkeren)

Inloop zondagen 10.30, start exact 11.00 uur

(colleges + lunch 11.00 tot 15.30 + borrel 15.30 -16.00)

Inloop woensdagavonden 19.30, start exact 20.00 uur

(evt. tegen meerkosten gezamenlijk diner vooraf, 18.00)

(elke zondag 2 colleges, elke woensdagavond 1 college)

Zondag 18 februari (11.00 - 15.30 + borrel)

Woensdagavond 6 maart (20.00 22.00 + evt. diner vooraf)

Zondag 24 maart (11.00 - 15.30 + borrel)

Woensdagavond 17 april (20.00 22.00 + evt. diner vooraf)

Inschrijving + betaling via deze site.

€125,00 voor de 6 colleges (inbegrepen is 2x €40,00 catering op de zondagen, dus 6 colleges zijn slechts €45,00!!)

€80,00 voor een enkele zondag (inbegrepen is €40,00 catering)

€40,00 voor een enkele woensdagavond

(Bij inschrijven voor €125,00: dan zijn colleges niet overdraagbaar)

Inschrijven?

Schrijf je in via info@denieuwelantaarn.nl.

Graag het verschuldigde bedrag op rekeningnr:

IBAN NL 72 INGB 0675929547 t.n.v. illustere school De Nieuwe Lantaarn Rotterdam.

Na ontvangst stuurt de penningmeester u de definitieve plaatsing.

(De zaalgrootte is kleiner dan bij het symposium: beperkte plaatsen)

bottom of page