De Nieuwe Lantaarn

Over Ons

John Locke

De Nieuwe Lantaarn” is de voortzetting van de bijzondere leerstoel Vrijmetselarij verbonden aan de Universiteit van Leiden van 2000 tot 2015. Deze leerstoel is tot 2005 door Professor Ton van de Sande en daarna tot 2010 door hoogleraar Malcolm DaviesϮ beheerd. Na een reorganisatie van de Faculteit Geesteswetenschappen is de leerstoel opgeschort en formeel opgeheven.
Ter vervanging van de jaarlijkse Leidse collegecyclus over Vrijmetselarij, zijn de colleges in Leiden vanaf 2010 tot 2015 voortgezet onder auspiciën van de afdeling Wetenschap van het Kenniscentrum van de Nederlandse Orde van Vrijmetselaren. Daarnaast worden er vanaf 2011 in Rotterdam jaarlijks openbare voordrachten en een symposium op academisch niveau georganiseerd, die gericht zijn op ethiek en levensbeschouwelijke onderwerpen, de Rotterdamse Voorjaarslezingen.

Stichting “De Nieuwe Lantaarn” heeft tot taak het organiseren en uitvoeren van wetenschappelijke bijeenkomsten, zoals symposia, het geven van voordrachten en lezingen op het gebied van geesteswetenschappen en levensbeschouwingen,
met bijzondere aandacht voor het maçonnieke gedachtegoed.

Pierre Bayle

De naam “De Nieuwe Lantaarn” is een hommage aan de Sociëteit “De Lantaarn” aan de Rotterdamse Scheepmakershaven. De sociëteit is in de decennia rond 1700 een discussieplaats van bekende avant-garde wetenschappers geweest. John Locke was enkele jaren voorzitter, Pierre Bayle, de filosoof van Rotterdam, een bekend lid. Deze sociëteit wordt wel gezien als de vertolker van de opmaat naar de Verlichting in de Lage Landen. Zie ook het artikel van Prof. dr. Wiep van Bunge De Lantaarn: de Rotterdamse club van Benjamin Furly op https://geschiedenisvanzuidholland.nl.

“De Nieuwe Lantaarn” is het beleidsorgaan met als doelstelling de kennis op het gebied van de geesteswetenschappen en levensbeschouwingen, waaronder de vrijmetselarij, op academisch niveau te propageren, te stimuleren en te verspreiden. Naast haar bestuurlijke taak verleent de organisatie, om haar doelstellingen te ondersteunen, ook facilitaire diensten, zoals administratieve activiteiten en het bijhouden van namen en ledenlijsten.

Ter vervanging van de jaarlijkse Leidse collegecyclus over Vrijmetselarij, zijn de colleges in Leiden vanaf 2010 tot 2015 voortgezet onder auspiciën van de afdeling Wetenschap van het Kenniscentrum van de Nederlandse Orde van Vrijmetselaren. Daarnaast worden er vanaf 2011 in Rotterdam jaarlijks openbare voordrachten en een symposium op academisch niveau georganiseerd, die gericht zijn op ethiek en levensbeschouwelijke onderwerpen, de Rotterdamse Voorjaarslezingen.

Stichting “De Nieuwe Lantaarn” heeft tot taak het organiseren en uitvoeren van wetenschappelijke bijeenkomsten, zoals symposia, het geven van voordrachten en lezingen op het gebied van geesteswetenschappen en levensbeschouwingen,
met bijzondere aandacht voor het maçonnieke gedachtegoed.

Bestuur en adviseurs

Dick Kruijssen

Voorzitter

foto2

Erik-Jan Krudop

Penningmeester

foto1

Antoine Lagrouw

Secretaris

foto3

Percival Stubbs

Adviseur

Cees vanOS

Cees van Os

Deelnemersadministratie

Interessante websites

Cultureel Maçonniek Centrum ‘Prins Frederik’
Madoc, Maçonniek documentatiecentrum van GOB
Belgisch Museum van de Vrijmetselarij
Nederlandse Orde van Vrijmetselaren
Congrescentrum Podium aan de Maas