De Nieuwe Lantaarn

Inschrijven colleges

Vrijmetselarij & Zin van het Bestaan

INSCHRIJVEN           

Stuur een mail naar: inschrijven@denieuwelantaarn.nl

Onder vermelding van:

  • Uw naam
  • Uw loge met logenummer (indien van toepassing)
  • Welke data u wilt deelnemen, of gehele cyclus
  • Of u fysiek aanwezig bent of d.m.v. streaming
  • Of u deel wenst te nemen aan het buffet vooraf

Streaming
De colleges worden ook door middel van een online streamingdienst aangeboden. Onder voorbehoud van technische problematiek zal ook het stellen van vragen mogelijk worden zodat iedereen interactief kan deelnemen.

LOCATIE             
Logegebouw Rotterdam / Podium aan de Maas
Oostmaaslaan 950, 3063 DM, Rotterdam
Tel. 010 452 9832

PRIJZEN
Bij fysieke aanwezigheid:
Per college: € 27,50
Voor studenten: € 15,-*

Hele collegecyclus (6x): € 150,-
Voor studenten: €90,-*

Buffet: € 15,- per deelname

Streaming
Per college: € 12,50
Voor studenten: € 5,-*

Hele collegecyclus (5x*): € 50,-
(U kunt via streaming niet deelnemen aan het werkcollege, maar u kunt wel fysiek aanwezig zijn voor € 27,50)

U stort het verschuldigde bedrag op IBAN: NL54 ABNA 0466744382
(BIC: ABNANL2A) t.n.v. De Nieuwe Lantaarn

*Om in aanmerking te komen voor studentenkorting, stuur de aanmelding vanaf uw studenten mail adres.