De Nieuwe Lantaarn

Maçonnieke stichting “De Nieuwe Lantaarn”

Maçonnieke stichting “De Nieuwe Lantaarn” is de voortzetting van de bijzondere leerstoel Vrijmetselarij verbonden aan de Universiteit van Leiden van 2000 tot 2015.

Vanaf 2011 worden in Rotterdam jaarlijks openbare voordrachten en een symposium op academisch niveau georganiseerd, die gericht zijn op ethiek en levensbeschouwelijke onderwerpen, de Rotterdamse Voorjaarslezingen.

 

Activiteiten

Uitnodiging Rotterdamse Voorjaarslezingen 2021 naar najaar 2021 verplaatst: Vrijmetselarij & Zin van het Bestaan. (woensdagavond, om de twee weken vanaf 15 september van 19:30 tot 21:30 uur). De colleges zullen ook door middel van streaming aangeboden worden. De colleges zijn voor iedereen toegankelijk.

COLLEGEPROGRAMMA Drs. Dick Kruijssen:                        woensdag 15 september                                                    De cultuurgeschiedenis van de ziel                                      Herhaling college gegeven op 11 maart 2020 (zie abstract)    Prof. Dr. Gabriel van den Brink:   woensdag 29 september                                                       ‘The chain of being’ & de evolutie van de moraal    Prof. Dr. Ab de Jong:                      woensdag 13 oktober 2021                                         Heeft het leven alleen zin als er een voortbestaan na de dood is?                                                             Enkele godsdienstige visies.   Dr. Ton...

Docenten lezingen 2021

Docenten 2021 in alfabetische volgorde Prof. em. dr. Gabriël van den Brink studeerde Filosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en promoveerde daar in 1995 op een historisch onderzoek naar de modernisering van het bestaan. Vervolgens heeft hij cultuursociologisch onderzoek gedaan naar het moderne leven in Nederland. Van 2005-2015 werkte hij als hoogleraar (maatschappelijke) Bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg en tevens als lector Gemeenschappelijke Veiligheidskunde aan de Politieacademie. Gabriël van den Brink publiceerde in 2004 de studie Schets van een beschavingsoffensief. Hij betoogt daarin dat, na periodes van tolerantie en vrijblijvendheid, vaak een periode volgt waarin de nadruk ligt op plichtsbesef en normhandhaving....