De Nieuwe Lantaarn

Maçonnieke stichting “De Nieuwe Lantaarn”

Maçonnieke stichting “De Nieuwe Lantaarn” is de voortzetting van de bijzondere leerstoel Vrijmetselarij verbonden aan de Universiteit van Leiden van 2000 tot 2015.

Vanaf 2011 worden in Rotterdam jaarlijks openbare voordrachten en een symposium op academisch niveau georganiseerd, die gericht zijn op ethiek en levensbeschouwelijke onderwerpen, de Rotterdamse Voorjaarslezingen.

 

Activiteiten