De Nieuwe Lantaarn

Maçonnieke stichting “De Nieuwe Lantaarn”

Maçonnieke stichting “De Nieuwe Lantaarn” is de voortzetting van de bijzondere leerstoel Vrijmetselarij verbonden aan de Universiteit van Leiden van 2000 tot 2015.

Vanaf 2011 worden in Rotterdam jaarlijks openbare voordrachten en een symposium op academisch niveau georganiseerd, die gericht zijn op ethiek en levensbeschouwelijke onderwerpen, de Rotterdamse Voorjaarslezingen.

 

Activiteiten

Rotterdamse najaarslezingen 2021. Vrijmetselarij & Zin van het Bestaan. Klik hier voor meer informatie

De collegereeks bestaat uit 6 colleges van twee uur en worden gegeven op : woensdag 15 en 29 september, 13 en 27 oktober en op 10 en 24 november. Tijd van 20:00-22:00 in het Rotterdams Logegebouw. De Rotterdamse Voorjaarslezingen zijn openbaar en dus voor iedereen toegankelijk. Schema Alle colleges beginnen stipt om 20:00 uur. Rond 21:00 uur is er een pauze van ongeveer 20 minuten. Tijdens de pauze wordt u een drankje (geen sterke drank) aangeboden. Op het einde van het 2e uur is er mogelijkheid tot het stellen van vragen. Locatie en kosten Logegebouw Podium aan de Maas, Oostmaaslaan 950, Rotterdam.  http://www.podiumaandemaas.nl Parkeren voor de deur, en ook op straat is na 18:00 gratis. Kosten per losse...

Docenten lezingen 2021

Docenten 2021 in alfabetische volgorde Prof. em. dr. Gabriël van den Brink studeerde Filosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en promoveerde daar in 1995 op een historisch onderzoek naar de modernisering van het bestaan. Vervolgens heeft hij cultuursociologisch onderzoek gedaan naar het moderne leven in Nederland. Van 2005-2015 werkte hij als hoogleraar (maatschappelijke) Bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg en tevens als lector Gemeenschappelijke Veiligheidskunde aan de Politieacademie. Gabriël van den Brink publiceerde in 2004 de studie Schets van een beschavingsoffensief. Hij betoogt daarin dat, na periodes van tolerantie en vrijblijvendheid, vaak een periode volgt waarin de nadruk ligt op plichtsbesef en normhandhaving....