De Nieuwe Lantaarn

NOSCE TE IPSUM

BELANGRIJK: Vanwege COVID zijn wij genoodzaakt de werkcollege van 24 november uit te stellen naar het voorjaar 2022

Video afspelen

Maçonnieke stichting “De Nieuwe Lantaarn”

Maçonnieke stichting “De Nieuwe Lantaarn” is de voortzetting van de bijzondere leerstoel Vrijmetselarij verbonden aan de Universiteit van Leiden van 2000 tot 2015.

Vanaf 2011 worden in Rotterdam jaarlijks openbare voordrachten en een symposium op academisch niveau georganiseerd, die gericht zijn op ethiek en levensbeschouwelijke onderwerpen, de Rotterdamse Voorjaarslezingen.

Activiteiten

Rotterdamse Voorjaarslezingen 2021 naar najaar 2021 verplaatst: Vrijmetselarij & Zin van het Bestaan. (woensdagavond, om de twee weken vanaf 15 september van 19:30 tot 21:30 uur). De colleges zullen ook door middel van streaming aangeboden worden. De colleges zijn voor iedereen toegankelijk.

Prof. em. dr. Gabriël van den Brink, Dr. Rien Heijdanus, Prof. Dr. Ab de Jong, Dr. Ton de Kok, en Drs. Dick A. Kruijssen